Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Домашен помощник
Домашен помощник“ е в подкрепа на  самостоятелността на потребителя, при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда.