Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
„Кризисен център за лица пострадали от домашно насилие“

Социалната услуга "Кризисен център" е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, на  които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.