Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Община Аксаково в рамките на одобрен проект по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” считано от 01.05.2020 г . стартира доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
29.10.2020
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АКСАКОВО,

 

 

Община Аксаково в рамките на одобрен проект по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” считано от 01.05.2020 г . стартира доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

За услугата могат да кандидатстват следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:

-     в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

-     в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

-     самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

За предоставяне на услугата може да се обаждате всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на телефон 0895521199 или да пишете на e-mail: dsp@aksakovo.bg.

При подаването на заявка за услугата следва да предоставите информация за трите имена, адрес и телефон за обратна връзка.

Назначени в рамките на проекта „домашни помощници“ ще се свържат на посочените от Вас телефон за уточняване на заявката и доставката на хранителните продукти.

Не се приемат заявки за пазаруване на стоки на промоционални цени от големите търговски вериги.

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО