Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“
02.09.2019

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“

 

Община Аксаково в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““, с административен договор № BG05M9OP001-2.040-014 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» предоставя интегрирани здравно-социално услуги, считано от 1.10.2019 г.

 

Телефон, на който може да се обръщате за допълнителна информация и заявяване на услугата: 0895521199.

 

Заявления се приемат на адрес: гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1. или чрез електронната платформа за социални услуги на едно гише на адрес http://soss.aksakovo.net/

 

Срок за кандидатстване: постоянен 

 

Срок на предоставяне на услугата в рамките на проекта 30.09.2020г.

 

Повече информация може да намерите тук.